?
سولدوزلو
اذربايجان
+ به یه ن

HAYD ÇOCUKLAR GÜZELM TÜRKMEN OKULLARINA DOĞRU

ترجمه:بشتابيد فرزندان عزيزم به سوي مدارس تركي

به گزارش خبرگزاري biz turkmeniz كه متعلق به حزب تركمنهاي عراق ميباشد مدارس تركي براي تركمن هاي عراق رسما شروع به كار كرد و همه ي فرزندان تركمنها ميتوانند به زبان مادريشان تحصيل كنند.

اين در حالي است كه تركمنها فقط 7 درصد از جمعيت عراق را تشكيل ميدهند.

منبع خبر:http://www.bizturkmeniz.com/tr/index.asp?page=article&id=27603

در عراق 5 حزب تركمن با نام هاي:

 • جبهه تركمن‌هاي عراق
 • اتحاد اسلامي تركمن‌هاي عراق
 • حزب خلق تركمن
 • جنبش دموكراتيك تركمن
 • حزب اخوان تركمن عراق

  فعاليت ميكنند و در پارلمان عراق صاحب 5 كرسي و حتي در پارلمان كردستان عراق صاحب 1 كرسي ميباشند و مطالبات مردم تركمن را به دولت گوشزد ميكنند.

  ولي در كشور ما ميليون ها ترك آذري نه حزبي براي درخواست حقوقشان دارند و نه مدرسه اي كه زبان تركي در آن تدريس شود


 • بؤلوم :
  جمعه 3 خرداد 1392


  بؤلوم لر
    
  يارپاق لار
  سايغاج
  • ايندي بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نين گؤروشو :
  • بو آيين گؤروشو :
  • باخيش لار :
  • يازي لار :
  • يئنيله مه چاغي :
  نقشه آذربايجان
  ?
  ?
   
  ?