?
سولدوزلو
اذربايجان
+ به یه ن

ملت آگاه آزربايجان

همه مي دانيم كه بخش هاي بزرگي از سرزمين هاي تاريخي آزربايجان در طول تاريخ قرباني زياده طلبي و افزون خواهي دشمنان اين ملت گرديده و با كمال تاسف در بسياري از اين موارد مهمانان ناخوانده با مهاجرت و سكونت در سرزمين هاي آزربايجان از انسان دوستي، مهمان نوازي و بعضا سهل انگاري ملت آزربايجان سو استفاده كرده و بعد از مدت ها مدعي اراضي تاريخي آزربايجان شده و بخش هايي از آن را با ريختن خون انسان هاي بي گناه از سرزمين ما جدا كرده اند.

كشتار مسلمانان تورك ايروان و جدايي آن از خاك آزربايجان، قتل عام مسلمانان تورك قاراباغ و اشغال آن توسط داشناك هاي ارمني از نمونه هاي فراموش نشدني است. وقايع دردناك جيلولوق و جنايات اسماعيل سيمتقو كه هر كدام مي خواستند قسمتي از خاك آزربايجان را به يغما ببرند و يا اقدامات ضد انساني و نژاد پرستانه حزب تروريستي دمكرات به رهبري قاسملو در غرب آزربايجان و بعد از انقلاب 57 و يا توطئه گروه هاي تروريستي پژاك و پ ك ك عليه سرزمين آزربايجان كه با اقدامات ناقض حقوق انسان ها و اقدامات تروريستي خواهان تشكيل " كردستان بزرگ" در سرزمين آزربايجان هستند، همگي منطقه غرب آزربايجان را با تهديد مرگبار تروريست ها مواجه ساخته كه مي تواند سرنوشت دردناك جدايي ايروان، قاراباغ و اوضاع اسف بار كركوك را براي ملت آزربايجان به ارمغان آورد.

ما هر روز شاهد اقدامات تروريستي اين گروه ها در غرب آزربايجان و شهادت سربازان و افسران تورك هستيم. اگر مي خواهيم كه جنايات مارشيمون ها و سيميتقو ها و جنايات فعلي تروريست هاي اتحاديه ميهني كردستان عراق و حزب دمكرات كردستان عراق عليه ملت تورك كركوك در غرب آزربايجان تكرار نشود همه بايد در جبهه ملي مبارزه با تروريسم بسيج شده و با ساده ترين شيوه ها با نفوذ تروريست ها در منطقه مقابله كنيم.

چند شيوه آسان براي فعاليت در جبهه ملي مبارزه با تروريسم :

1- با مطالعه تاريخ غرب آزربايجان و شهري كه در آن ساكن هستيد، از تاريخ پنهان جنايات تروريست آگاه شويد.

2- با پيگيري اخبار منطقه ( سايت هاي اينترنتي، راديو ها ، مجلات و...) از فعاليت هاي منطقه اي و بين المللي گروه هاي تروريستي آگاه شويد.

3-شنيده ها و يافته هاي تاريخي خود را در زمينه جنايات تروريست ها در غرب آزربايجان وساير مناطق آزربايجان را در اختيار دوستان و آشنايان خود قرار دهيد.

4- در مدارس و دانشگاه دوستان خود را از تاريخ دردناك جنايات تروريست آگاه ساخته و آنها را براي مطالعه تاريخ غرب آزربايجان ترغيب كنيد.

5- در دانشگاهي كه تحصيل مي كنيد، فعاليت عناصر دانشجويي وابسته به گروه هاي تروريستي را به دقت مطالعه و به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال كنيد.

6- از فروختن و اجاره دادن منزل، باغ و ملك خود به مهاجرين مطلقا خوداري كنيد.

7- با آگاهي دادن به صاحبان بنگاه هاي معاملاتي و مشاورين املاك محله خود، آنها را از توطئه هاي گروه هاي تروريستي در خريد زمين هاي غرب آزربايجان آگاه سازيد.

8- تا آنجا كه مي توانيد به هر طرق ممكن از خريد و ساكن شدن مهاجرين در محلات و روستاهاي خود جلو گيري كنيد.

9- تا مي توانيد از معامله با مهاجرين خودداري كنيد.

10- از بردن كارگران مهاجر به كارهاي ساختماني و غيره خود داري كنيد.

11- از صاحبان صنايع، دامداري ها، مرغ داري ها و باغات بخواهيد كه از به كار گيري و اسكان مهاجرين خود داري نموده و آنها را از مضرات اين عمل آگاه سازيد.

12- خبر فعاليت هاي اقتصادي نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاقاق انسان، ايجاد مراكز فحشا و... كه توسط گروه هاي تروريست هدايت مي شوند را به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال داريد.

13- خبر فعاليت مراكز پول شويي و عناصر سرمايه دار حامي گروه هاي تروريستي را به با ذكر نوع فعاليت هاي آنها به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال داريد.

14- فعاليت هاي نژاد پرستانه برخي از حاميان گروه هاي تروريستي را كه در اداره جات و مراكز مالي نفوذ كرده و بستر مهاجرت ها را فراهم مي سازند افشا و يا به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال كنيد.

15- بيانيه ها و نشريات و سي دي هاي كيمته مردمي دفاع از غرب آزربايجان را جهت آگاهي دادن به عموم مردم تكثير و در بين مردم پخش كنيد.

16- مقالات،تحقيقات و تحليل هاي خود را در مورد فعاليت عناصر گروه هاي تروريستي را در هر زمينه اي به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال كنيد.

17- از فعاليت مراكز وابسته به گروه هاي تروريستي در سطح شهرهاي آزربايجان عكس و فيلم تهيه نموده و به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال كنيد.

18- اسامي و آدرس افراد مرتبط با گروه هاي تروريستي را به صورت دقيق و نوع فعاليت آن را به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال كنيد.

19- اگر در محله و يا روستايي كه در آن ساكن هستيد، مهاجرين ساكن هستند مواظب رفت آمد عناصر مشكوك وابسته به گروه هاي تروريستي به آنجا باشيد.

20- اگر در محله و يا روستايي كه در آن ساكن هستيد رفت آمد مشكوك عناصر وابسته به گروه هاي تروريستي را مشاهد نموده ايد و يا از نوع فعاليت آنها ( قاچاق انسان، قاچاق فحشا، خانه فساد، انباشت سلاح ويا مهمات و...) آگاهي داريد به دليل روحيه تروريستي و مسلح بودن آنها، مطلقا از درگيري با آنها خود داري كرده و مراتب را به نيروهاي امنيتي و انتظامي اطلاع دهيد.

21- اگر فردي تورك نظامي و يا عضو نيروهاي انتظامي ، بسيج و سپاه پاسداران هستيد، مسئوليت شما در دفاع از سرزمين مادري تان دو چندان شده و حمايت نيروهاي مردمي را در مقابله با گروه هاي تروريستي در كنار خود ببيند و با نيروهاي مردمي با احترام رفتار كنيد.

22- در تشيع جنازه و مراسم هاي قربانيان و سربازان و افسران توركي كه به دست گروه هاي تروريستي به شهادت مي رسند شركت كنيد.

23- در صورت امكان در تشيع جنازه شهدا و قربانيان گروه هاي تروريستي با نصب پلاكارد و پارچه نوشته ها به زبان توركي با خانواده هاي تورك اين شهيدان همدردي كنيد.

24- در صورت امكان در تشيع جنازه شهدا و قربانيان گروه هاي تروريستي شعار هايي به مانند:اولوم اولسون تروريسمه، شهيدلر اولمز وطن بولونمز، شهيدلر اولمز آزربايجان بولونمز، تورپاقدان پاي اولماز، اولوم پ كا كا يا اؤلوم پژاكا و... سردهيد.

25- نام و آدرس و در صورت امكان عكس شهدا و قربانيان تروريسم را به كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان ارسال داريد.

26- با احترام به مجروحان و خانواده شهدا و قربانيان تروريسم حمايت هاي معنوي خود را از مادران،پدران،همسران و فرزندان آنها قطع نكنيد.

هموطن تورك:

تروريسم با اقدامات ضد انساني و خونريزي، صلح و آرامش بين ملت ها را نابود مي كند. بدون تروريسم در غرب آزربايجان فرزندان آزربايجان در سرزمين هاي تاريخي خود شاهد تكرار جنايات ها و خون ريزي ها نخواهد شد.

كميته مردمي دفاع از غرب آزربايجان

باتكثير و پخش اين اعلاميه در جبهه مبارزه ملي با تروريسم در غرب آزربايجان شكرت كنيد.


بؤلوم :
شنبه 10 فروردین 1392


بؤلوم لر
     
يارپاق لار
سايغاج
  • ايندي بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نين گؤروشو :
  • بو آيين گؤروشو :
  • باخيش لار :
  • يازي لار :
  • يئنيله مه چاغي :
نقشه آذربايجان
?
?
 
?